Cesta k dokonalému komfortu

Klimatizácia vo všeobecnosti zabezpečuje úpravu kvalitatívnych parametrov vzduchu.. Ide o proces úpravy teploty, vlhkosti, čistoty a distribúciu vzduchu v uzavretých priestoroch.
Moderné klimatizačné zariadenia zabezpečujú precíznu reguláciu teploty vo vašom priestore. Vždy si môžete vytvoriť komfortné podmienky, ktoré Vás udržujú sviežich a aktívnych aj v najextrémnejších podmienkach. Všetky klimatizačné zariadenia ktoré má spoločnosť Technichlad s.r.o. v ponuke vedia zabezpečiť konštantnú teplotu počas celého roka, bez ohľadu na vonkajšie prostredie. Klimatizácie môžu pracovať v režimoch chladenia, vykurovania, odvlhčovania a pri niektorých špičkových modeloch môžu dokonca zabezpečiť vetranie a čistenie vašich priestorov.

Pýtate sa ako vlastne taká klimatizácia funguje? Princíp klimatizačného zariadenia je odviesť energiu z jedného miesta a odovzdať ju na druhom mieste. Tento proces si vyžaduje vždy použiť vnútornú jednotku ktorá je prepojená medenými a komunikačnými rozvodmi z vonkajšou jednotkou. V medených rozvodoch prúdi chladivo ktoré zabezpečuje absorbovanie energie z jedného jednotky a odovzdanie v druhej jednotke. Srdcom samotnej klimatizácie je kompresor. V najmodernejších jednotkách je kompresor riadení frekvenčným meničom ktorý zabezpečuje maximálne využitie použitej energie.