Kontaktné údaje na spoločnosť

Technichlad s.r.o.
Nákovná 40
821 06 Bratislava

Ičo - 46 578 528
Ič DPH - SK 2023464751


Telefónne kontakty na spoločnosť

Radoslav Kedro
konateľ
+421/948/702 490
kedro@technichlad.sk

Bc. Ľudmila Kedrová
office manager
+421/905/599 813
office@technichlad.sk

Jaroslav Ollé
obchodný zástupca
+421/910/535 859
olle@technichlad.sk